Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Мэдээ мэдээлэл

Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэж байна

2022 онд дэлхий даяар 29,165.2 тераватт цаг (TWh) цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэсэн нь өмнөх оныхоос 2.3%-иар өссөн байна.

Доорх графикт Дэлхийн эрчим хүчний хамгийн сүүлийн үеийн статистик мэдээлэлд дурдагдсан  дэлхийн эрчим хүчний  2022 оны хэрэглээг харуулахыг зорилоо.

Нүүрсний хэрэглээ хэвээр байна

2022 онд дэлхийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 35.4 хувийг нүүрс, 22.7 хувийг байгалийн хий, 14.9 хувийг усан цахилгаан станц эзэлж байна.

Дэлхийн нийт нүүрсээр үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчний дөрөвний гурваас дээш хувийг гуравхан улсад хэрэглэдэг. Дэлхийн нүүрсний эрэлтийн 53.3%-ийг Хятад улс, 13.6%-ийг Энэтхэг, 8.9%-ийг АНУ бүрдүүлдэг.

Цахилгаан эрчим хүч, металлурги, цементийн үйлдвэрлэл зэрэгт нүүрс шатаах нь CO2 ялгаруулалтын   томоохон эх үүсвэр юм. Гэсэн хэдий ч  дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтийн эсрэг Киотогийн  хэлэлцээрт  улс орнууд 1997 онд  гарын үсэг зурсанаас хойш цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ 91.2%-иар өссөн байна.

Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэж байна

Салхи, нар, газрын гүний дулаан зэрэг сэргээгдэх эрчим хүч нь  2022 онд нийт цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 14.4%-ийг эзэлж, жилийн өсөлт 14.7%  -д хүрчээ. Харин нөхөн сэргээгдэхгүй эрчим хүч зөвхөн 0.4%-ийг эзэлж байна.

Статистикийн тойм мэдээлэлд сэргээгдэх эрчим хүчний нийт хэрэглээг тооцоолохдоо усан цахилгаан станцыг оруулаагүй боловч Олон улсын эрчим хүчний агентлаг   үүнийг "сэргээгдэх эрчим хүчний сайн технологи" гэж үздэг.

Усан цахилгаан станцыг сэргээгдэх багана руу шилжүүлснээр 2022 онд үйлдвэрлэсэн нийт цахилгаан эрчим хүчний 29.3 гаруй хувийг эзэлж, жилийн өсөлт нь 7.4%-д хүрсэн байна.