Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Судалгаа

Нүүрсний салбарын орон нутгийн төсөвт төвлөрдөг татвар хураамжийн орлого