Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Видео

“Монгол улсын шинэ алтны дүүргийг хөгжүүлэх нь” төслөө танилцууллаа

Эрдэнэс  Монгол ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтын төсөл,  Гурван тэс –XXV нүүрсний давхаргын метан хийн төслөө хөрөнгө оруулагчдад танилцууллаа.

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорейшн ХК-ийн  Бизнес Хөгжил Хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгч А. Билгүүн  “Монгол улсын шинэ алтны дүүргийг хөгжүүлэх нь” төслөө танилцууллаа.