Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Судалгаа

“Монголын уул уурхайн салбар дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо” судалгааны урьдчилсан дүнгийн танилцуулга“Монголын уул уурхай дахь эмэгтэйчүүд” ТББ-аас (www.wimmongolia.org) санаачлан олборлох салбар дахь эмэгтэйчүүдийн оролцооны өнөөгийн түвшинг тодорхойлох судалгааг өөрийн хүч хөрөнгөөр хийжээ. 

Судалгаанд уул уурхайн салбартай холбоотой чиглэл бүрийн төрийн болон хувийн хэвшлийн компаниуд оролцсоноос гадна боловсролын байгууллагуудыг ч хамруулсан байна. Үндэсний статистикийн газар 2014 оны эцсийн улирлын байдлаар манай орны уул уурхайн салбар дахь нийт ажиллагсадын тоог 37 мянган хүн байна гэжээ. Энэхүү судалгаанд оролцож хариу өгсөн компаниудад ажиллагсадын тоог нийлүүлэн тооцвол 16000 хүн болж байгаа бөгөөд судалгаанд уул уурхайн салбарт нийт ажиллагсадын 35 хувийг хамруулсан гэж үзэж болох юм.    

//resource4.sodonsolution.org/miningjournal/file/2016/5/3161b92bc1d82c27/6503d598d002aa81.pdf