Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Mining Journal Awards 2014

ШИЛДЭГ УУРХАЙ
Монгол орны ашигт малтмалын ба газрын тосны орд газарт олборлолт явуулж буй шилдэг уурхайд олгох шагнал. Уурхайн аюулгүй ажиллагааны стандарт, олон улсын түвшний бусад стандартыг хэрхэн мөрдөж буйг тодотгох чухал хэсэг юм. Шалгуур үзүүлэлтийг Хавсралтаас хүлээн авна уу.