Эрдсийг эрдэнэст
Ирээдүйг өндөр хөгжилд
Mining The Resources
Minding the future
Видео

Алтайн хязгаар дахь “үүц"-Асгат төслийг хөдөлгөж эхэллээ