|

Засгийн газрын цаг: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ц.Дашдорж

2017 оны 2 сарын 1
Санал асуулга
Уул уурхайн тухай хуулийн төслийг дэмжиж байна уу?
  • -Дэмжинэ
  • -Дэмжихгүй
  • -Зарим заалтыг өөрчлөх

ШИНЭ

УУЛ УУРХАЙН ХУАНЛИ

2012
1 сар