|

Шинэ дугаар


MMJ-004.2017  /102


Эрхлэгчийн зурвас

15   Тавдугаар сарын улс төр

Айлчлал
18    Ерөнхий сайдын айлчлал
    томоохон төслүүд дэх
    хамтын ажиллагааг
    бэхжүүлэв

Эдийн засаг
20    ОУВС-гийн хөтөлбөр
    батлагдаж, эдийн засгийн
    уналтыг “аргамжиж” авлаа

Газрын тос
22    Монголын газрын
    тосны судалгаатай
    хөрөнгө оруулагчид
    танилцахгүй байна

Стратегийн орд
24    Гацууртын тусгай
    зөвшөөрлийг цуцалсан,
    хүчингүй болгосон
    шүүхийн шийдвэр
    гараагүй

Уул уурхай
26    Төвийн бүсийн чуулганд
     аймгуудын  удирдлага
    хурц шүүмжлэл өрнүүлэв

Орон нутаг
30    Уул уурхайн
    зөвлөгөөн, сумын
    өдөрлөг
Боомт
37    Ханги мандал буюу экспортын шинэ гарц

Томилолт
42    Уул уурхайгаа
    тогтвортой хөгжил
    болгож хувиргасан
    Австрали улс
53    Дэлхий нүүрснээс
    татгалзаж буй үед
    Квийнсландчууд
    хөтөлгөө морьтой,
    холын аянд бэлдэж
    байна
59    Олон улсын эрэн
    сурвалжлах
    сэтгүүлчдийн
    мэдээллийн баазад  
    Монголын компаниудын
    мэдээлэл бий
62    Multisery Overseas
    компани Монгол улстай
    холбогдох нь

Саахалт
66    Хятадын амбиц ба    зууны төсөл
Эрдсийн зах зээл
72   Нүүрсний үсрэнгүй
       өсөлт эрдсийн
       экспортыг өргөв

Компанийн сонин
71    Овооттолгойн уурхайн
    хаалтын зардлыг 100
    орчим сая доллар гэж
    тооцжээ
76    “Эрдэнэс Тавантолгой”
    компанийн үйл
    ажиллагааны үзүүлэлт
    “ногоон” болж эхлэв
77    “Оюутолгой”-н
    борлуулалтын орлого
    5.7%-иар өсөв

Геологич
80    Д.Даваа-Очир:
    Антрактидийг далайцтай
    судалъя гэвэл бусад орны
    судалгааны багуудтай
    хамтрах  хэрэгтэй

Инженерийн шийдэл
86    Шатдаг занар
Санал асуулга
Уул уурхайн тухай хуулийн төслийг дэмжиж байна уу?
  • -Дэмжинэ
  • -Дэмжихгүй
  • -Зарим заалтыг өөрчлөх

ШИНЭ

УУЛ УУРХАЙН ХУАНЛИ

2012
1 сар