|

Шинэ дугаар


MMJ-008.2017  /105


 
 Эрхлэгчийн зурвас

15   Тогтворгүй, тодорхойгүй

Эрдсийн зах зээл
16    Зэс “цоройж” буй ч уул
    уурхайн орлогын өсөлтөд
    нүүрс голлоно
22    Нүүрсний экспорт нийт
    экспортын 40%-ийг эзлэв
24    Оросын нүүрсний экспорт Хятад руу
       нэмэгдэж байна

Бодлого, төлөвлөлт
28    Уул уурхайн хүнд
    үйлдвэрийн төслүүд
    хөрөнгө оруулагчаа
    хүлээж байна

Судалгаа
32    “Транспэрэнси
    Интернэшнл”
    тусгай зөвшөөрөл
    олголтын явцад авлигын
    14 эрсдэлийг тогтоожээ

Цаг үе
38    Г.Золсайхан: 600 гаруй
    компанид дугаар олгохоор
    төлөвлөсөн ч тоондоо
    хүрэлгүй систем гацсан

39    Уул уурхайн тухай
    хуулийн төсөл дээр
    олон улсын шилдэг
    зөвлөх ажиллана

Геологи
40   Монгол Улсын
       геологийн мэдээлэлтэй
       цахимаар танилцах
       боломжтой болно

 Ногоон хүрээ

42    “Орхон говь” төсөл
    хэрэгжих эсэх нь хоёр
    жилийн дараа тодорхой
    болно
46    Байгаль орчны үнэ
    цэн, байгальд
    учруулсан хохирлыг
    тооцоход илүү хялбар
    болов

Үйл явдлын товчоон
50    ОУВС-гийн хөтөлбөрийн
    санхүүжилт орж эхэллээ
50    Туркменистанаас
     Монголд байгалийн хий
    нийлүүлэх боломжтой

51    Хэрлэн голын урсацад
    тохируулга хийж болох
    эсэх ТЭЗҮ боловсруулна
51    Цагаан хадны гаалийн
    хяналтыг зогсооно
52    “Чайналко” компани
    Тавантолгой, Оюутолгойн
    төслүүдэд оролцох
    сонирхолтой
52    Сайншандын салхин
    цахилгаан станцын
    хөрөнгө оруулалтын гэрээ
    зурагджээ

Компанийн сонин
54    “Вагнер Ази Тоног
    Төхөөрөмж 2025 оны
    алсын хараа” стратеги
    шинээр хэрэгжинэ

Мэргэжилтний булан
64    Институцийг бэхжүүлэх
    сургалтыг яагаад залуу
    мэргэжилтнүүдэд
    зориулах ёстой вэ?
Санал асуулга
Уул уурхайн тухай хуулийн төслийг дэмжиж байна уу?
  • -Дэмжинэ
  • -Дэмжихгүй
  • -Зарим заалтыг өөрчлөх

ШИНЭ

УУЛ УУРХАЙН ХУАНЛИ

2012
1 сар