|

GIZ сургалтын байгууллага, зөвлөхүүдийг мэдээллийн санд бүртгүүлэхийг урьж байна

2018 оны 9 сарын 12
ХБНГУ-ын Худалдаа хөгжлийн яамны дэмжлэгтэйгээр Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн (GIZ) Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага хөтөлбөр (ЭТИС) нь  Улаанбаатар болон Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум дахь Бизнесийг хөгжүүлэх төвийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг мэргэшүүлэх сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх сургалтын байгууллагууд болон хувь зөвлөхүүдийг мэдээллийн санд бүртгүүлэхийг урьж байна.


2018 оны есдүгээр сарын 17-ны 10.00 цаг хүртэл материалыг дараах сэдвүүдээр хүлээн авна.

• Хүний нөөц
• Санхүүгийн менежмент
• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчин
• Бизнесийн ёс зүй
• Менежмент
• Борлуулалт, маркетинг
• Харилцааны ур чадварууд
• Үйлдвэрлэлийн бүтээмж
• Тогтвортой байдал
• Татвар
• Борлуулсан барааны зардал
• Тээвэр, логистик
• Бизнесийн үйл ажиллагаанд мэдээлэл технологи ашиглах нь 
• Бизнесийн төлөвлөгөө, сонгон шалгаруулалтад (тэндэр) бэлдэх
• Ханган нийлүүлэлтийн сүлжээСэтгэгдлийг ачаалж байна ...
Санал асуулга
Уул уурхайн тухай хуулийн төслийг дэмжиж байна уу?
  • -Дэмжинэ
  • -Дэмжихгүй
  • -Зарим заалтыг өөрчлөх

ШИНЭ

УУЛ УУРХАЙН ХУАНЛИ

2012
1 сар